Samráðsgátt Stakksbergs


Í frummatsskýrslu verður fjallað um niðurstöður mælinga Vinnueftirlitsins á grunnástandi og reiknilíkans af dreifingu hávaða frá verksmiðjustarfseminni. Þegar kísilverksmiðjan í Helguvík verður í rekstri mun hávaði dreifast frá starfseminni sjálfri og hafnarstarfsemi tengdri verksmiðjunni. Í Helguvíkurhöfn verður hráefni til kísilvinnslunnar landað og framleiðsluafurðir lestaðar með tilheyrandi flutningum til og frá verksmiðjunni. Í verksmiðjunni eru uppsprettur hávaða margvíslegar, en hávaði frá þessum uppsprettum varir í mislangan tíma í senn, frá nokkrum klukkustundum upp í að vera stöðugur.

Í ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsáætlun segir að í frummatsskýrslu þurfi að leggja mat á áhrif kísilverksmiðjunnar á samfélagsþætti á borð við vinnumarkað og íbúaþróun á Suðurnesjum, og að þar verði sérstaklega fjallað um fjölda og tegund starfa sem kísilverið skapar með tilliti til vinnumarkaðarins á Suðurnesjum auk áhrifa á þróun fasteignaverðs. Í frummatsskýrslu verður því litið sérstaklega til þessara þátta. Hér eru sett fram helstu gögn sem lögð verða til grundavallar mats á þessum þáttum.

Áhrif framkvæmda á ásýnd er einn af þeim umhverfisþáttum sem fjallað er um í mati á umhverfisáhrifum, en sjónræn áhrif eru breytingar á hinu sjónræna umhverfi og viðbrögð fólks við breytingunum. Áhrif nýrra mannvirkja á svipmót lands geta verið töluverðar og umdeildar, sérstaklega þegar um er að ræða stór mannvirki. Nýjar framkvæmdir breyta ásýnd lands og hafa áhrif á upplifun fólks. Í mati á umhverfisáhrifum kísilverksmiðju Stakksberg verður lagt mat á áhrif hennar á ásýnd lands. Stuðst er við leiðbeiningar frá ensku samtökunum The Landscape Institute. Valin eru ákveðin sjónarhorn út frá tilteknum forsendum, og áhrif breytinganna metin með því að setja fyrirhuguð mannvirki inn á samsettar ljósmyndir sem eru svo bornar saman við ljósmynd án mannvirkja.
Stakksberg – stakksberg@stakksberg.is